KVIST-gruppen

Statens strålevern startet høsten 2000 arbeidet med å utvikle et nasjonalt kvalitetssikringsprogram i stråleterapi. Det var et ønske fra Statens strålevern å bygge opp et program som på en effektiv måte kunne bedre samarbeidet mellom stråleterapisentrene og sette fokus på de kliniske, tekniske og administrative problemstillingene som kunne løses på nasjonalt plan.

Arbeidet ledes av KVIST-gruppen på Strålevernet og er beskrevet i Stråleverninfo 9:2012, «Kvalitetssikring i stråleterapi – KVIST-initiativet» (engelsk versjon: Stråleverninfo 8:2008, «Quality Assurance in Radiotherapy – Eight Years Outcome»), som finnes på Strålevernets hjemmeside.

Strålevernets hjemmesider
Disse inneholder følgende informasjon om stråleterapi:
Strålevernets hjemmeside kan nås her
KVIST-portal

For fagmiljøet er det laget en passordbelagt portal med mer faglig rettet informasjon. Her finnes også egne sider for ulike aktiviteter og arbeidsgrupper i KVIST-regi.

Finner man ikke ønsket informasjon på Strålevernets hjemmesider og ikke har tilgang på KVIST-portalen, kan man ta kontakt med kontaktperson for KVIST-gruppen:
Sverre Levernes, tlf. 671 62 622,

Innlogging gjøres her: KVIST-portal